TPK Medya Ankara Web Tasarım S Logo

Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Politikası

TPK Medya adına “Abdülhamit Toprak” (“TPK Medya”) (VKN: 8540420385) ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde kullanıcı bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almakta ve bu doğrultuda TPK Medya web adresinde (https://www.tpkmedya.com.tr/ ) aşağıda belirtilen hususları uygulamaktadır.

 • TPK Medya faaliyetlerini gerçekleştirebilmek ve hizmetlerinin kesintisiz ilerleyebilmesini sağlamak adına, kullanıcılar, internet sitesi, e-mail gibi kanallardan; yazılı ya da elektronik ortam üzerinden temin ettiği kişisel verileri, Veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve T.C. Anayasası’na göre hukuka uygun bir biçimde işlemektedir.
 • Kişisel veriler TPK Medya tarafından; firma faaliyetlerinin eksiksiz olarak sürdürülmesi, yasal ve idari yükümlülükler kapsamında TPK Medya’nın yürütmekte sorumlu olduğu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, veri sahibinin mevzuattaki veya TPK Medya bünyesince kabul gören kural ve politikalardaki değişiklikler hususunda aydınlatılması, meşru menfaatlerin korunması, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ile birlikte, anket ve oylamalar ile ilgili kişilerin görüşünün alınması ve kullanıcı memnuniyetinin sağlanması, TPK Medya’ya ait veya TPK Medya tarafından kullanılan elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması ve ilgili değerlendirmelerin yapılması suretiyle gerekli önlemlerin alınması, TPK Medya tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kullanıcıları faydalandırmak için iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması amacıyla işlenmektedir.
 • TPK Medya web sitesi üzerinden, yalnızca teklif, bilgi alma, yorumlar için kullanıcı bilgileri alınmaktadır.
 • TPK Medya, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. TPK Medya, web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen bağlantıların güvenlik ve gizliliğinden sorumlu değildir. Bu sitelere giriş sonucu karşılaşılabilecek maddi veya manevi kayıplarda sorumluluk kabul edilmeyecektir. TPK Medya, içeriklere yapılan 3. Kişilerin yorumlarından, hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir. Sorumluluk tamamen veri sahibine aittir.
 • TPK Medya web sitesi üzerinden ürün ve hizmet satışı/başvurusu için talep edilen veya TPK Medya sisteminde var olan ve kullanıcılara ait her türlü kişisel bilgi, kullanıcı onayı olmadan 3. Kişilerle hiçbir şekilde paylaşılmamaktadır. Yalnızca kullanıcı bilgilerine erişme yetkisi bulunan yasal kurumlar ve yetkililer ile talep edilmesi durumunda kullanıcı bilgileri paylaşılabilecektir. Bu kapsamda, zorunlu olarak “ODEAWEB.com” ile veriler paylaşılmaktadır.
 • Kullanıcılarımızın web sitesi üzerinden girmiş oldukları bilgilere 3. kişilerin erişimi engellenmiştir. Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla “TPK Medya” sistem ve internet alt yapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.
 • Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler, KVKK’nın 7. maddesi uyarınca TPK Medya tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
 • TPK Medya, gerekli gördüğü durumlarda farklı kuruluşlardan destek hizmeti almakta ve ilgili kuruluşların TPK Medya‘nın gizlilik standartlarına ve şartlarına uygun hareket etmesini sağlamaktadır. TPK Medya, sözleşme düzenlediği veri işleyenlerin bilgi güvenliğine en az kendisi kadar önem verdiklerinden ve müşterek sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerinden emin olmakta ve bunu sözleşmesel olarak da güvenceye almaktadır. Veri işleyenler, mevzuattaki tanım ile paralel olarak yalnız TPK Medya ’nin talimatları doğrultusunda, TPK Medya ile akdedilmiş sözleşme çerçevesinde kalmak suretiyle ve mevzuata uygun olarak kişisel verileri işler.
 • TPK Medya web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen linklerin güvenlik ve gizliliği TPK Medya sorumluluğu altında bulunmamaktadır. Bu sitelerde karşılaşılabilecek maddi/manevi kayıplardan TPK Medya sorumluluk üstlenemez.
 • TPK Medya web sitesinde bulunan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, TPK Medya ‘ne aittir. TPK Medya web sitesinde yer alan üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları TPK Medya ’da saklıdır.
 • KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri TPK Medya üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:
 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 1. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 2. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 3. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,

vii. Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 1. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, kişisel veri sahibi olarak İşbu Açık Rıza Metni’nin 7. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak üzere başvurularınızı, taleplerinizi ve şikâyetlerinizi yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle TPK Medya’ya iletebilirsiniz. Web sayfamızda ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu doldurarak Firmamıza iletmeniz halinde Firmamız, başvuru ve talep niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuru ve taleplerinizi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak yapılacak işlem ayrıca bir maliyet gerektiriyor ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret alınacaktır.

Veri Sahibi Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir nüshasını güvenli elektronik imzamobil imza veya kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle info@tpkmedya.com e-posta adresine veya yazılı olarak TPK Medya, Oğuzlar Mah. 1602. Cd. No:1/23, Hukukçular Plaza Etimesgut/Ankara adresine kimliğinizi tespit edici gerekli bilgi ve belgeler ile bizzat elden veya noter kanalıyla iletebilirsiniz.

Taleplerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda TPK Medya ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edebilecektir.

TPK Medya web sitesine kullanıcılarımızın/ziyaretçilerimizin giriş yapması, yukarıda belirtilen koşulları kabul ettiği anlamına gelmekte olup, TPK Medya bu yasal uyarıda yer alan koşulları ve hükümleri, önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

Uygulanacak Hukuk

İşbu web sitesi (işbu web sitesi üzerinden link verilen üçüncü kişilere ait web siteleri hariç) TPK Medya tarafından kontrol ve idare edilmektedir. İşbu web sitesine erişim sağlamanız veya web sitesini kullanmanız halinde web sitesinin içeriği ile ilgili ve sizin erişim ve kullanımınızla ilgili hususlarda çıkacak sorunların çözümünde uygulanacak hukuk Türk Hukuku olup, Ankara Batı Mahkemeleri yetkili kılınmıştır.

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Web Tasarım ve Digital Medya Ajansı

Web Tasarım, SEO Çalışması ve İnternet Reklamcılığı konusunda sizlere profesyonel destek sağlıyoruz.

Son Eklenenler

AKLINIZDA PROJE Mİ VAR? HEMEN TEKLİF ALIN

Formu doldurun sizi hemen arayalım.