TPK Medya Ankara Web Tasarım S Logo

Teklif Al – KVKK Açık Rıza Metni

Veri sorumlusu olarak www.tpkmedya.com.tr (TPK Medya) adına “Abdülhamit TOPRAK”   (VKN: 8540420385(TPK Medya); Firmamız tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişiler, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve dış hizmet sağlayıcılarımız dahil TPK MEDYA ile ilişkili şahısların bünyemizde bulunan kişisel verilerinin Anayasa ve Türkiye’nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekte ve sizleri bu konuda açık rızanızı almaktayız.

Kanun uyarınca ve veri sorumlusu olduğumuz hallerle sınırlı olmak üzere, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz size ve üçüncü kişilere ait kişisel verilerin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, hukuken bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, Kanun’un öngördüğü koşullarda yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve Kanun’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

Veri sorumlusu adresi:

Oğuzlar Mah. 1602. Cd. No:1/23, Hukukçular Plaza Etimesgut/Ankara

Kapsam

Kişisel verileriniz, TPK MEDYA yurtiçi sunucumuzda tutulmakta olup, server panelimiz zorunlu şekilde gerekli panel servisinde, yurt içinde tutulmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, TPK Medya’nın hukuki yükümlülük ve meşru menfaatleri nedeniyle, sözleşme ve yasadan doğan sorumluluk ve yükümlülüklerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için Kanun’a bağlı sair ikincil düzenlemelere ve Kurum kararlarına  uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında haklarınıza zarar vermeden hukuki sebepler çerçevesinde toplanır ve işlenir. Toplanan kişisel verileriniz;

 • Firmamızın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, planlanması ve buna bağlı iş faaliyetlerinin uygulanması, yürütülmesi ve denetimi;
 • Firma faaliyetlerinin ilgili her türlü mevzuata, Firma prosedürlerine, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun olarak yürütülmesi ve yasal mevzuat kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi;
 • Yürütülen operasyonel ve/veya ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması, buna bağlı iş ve operasyonel süreçlerin planlanması, uygulanması ve yürütülmesi, iş birimleri arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi;
 • Kurumsal yönetim, kurumsal iletişim, kurumsal sürdürülebilirlik, iş sürekliliği, stratejik planlama, bilgi teknolojileri altyapısının oluşturularak yönetilmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, uygulanması, yürütülmesi ve denetimi;
 • Firma finans veya muhasebe işlerinin takibi ve yürütülmesi ve vergi beyanında bulunulması;
 • İrsaliye ve fatura düzenleme, faturalandırma ve ödeme sürecinin yönetimi ve kontrolü, irsaliye ve faturanın (e-fatura, e-arşiv, kâğıt fatura) mükellefe gönderimi;
 • Mal veya hizmet tedarik ve tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, mal veya hizmet alımı için sözleşmelerin kurulması ve ifası;
 • Mal veya hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin planlanması, uygulanması, yürütülmesi ve denetimi;
 • Firmamız adına sunulan mal ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ve ilgili iş süreçlerinin, mal ve hizmetlerin satış, pazarlama, tanıtım, pazar araştırması, pazarlama analiz çalışması süreçlerinin ve lojistik faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve yürütülmesi;
 • Müşterilerimizin alışveriş tercihlerini daha iyi anlamak ve uygun pazarlama teklifleri ve bilgileri sunmak adına mal ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaç tespiti yapılarak bu tespit sonuçlarına göre özelleştirilmesi, ilgililere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve yürütülmesi;
 • Müşteri profili ve müşteri üyelik kaydının oluşturulması, müşteri ilişkileri, müşteri memnuniyeti, iletişime geçilerek müşteriye destek verme, teklif gönderilmesi, öneri, istek, şikâyet, arıza, talep ve soru bildirimlerinin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılması, sipariş ve teslimat süreçleri, satış sonrası destek hizmetleri süreçlerinin planlanması, uygulanması, yürütülmesi ve takibi;
 • Firmamızın internet sitesi vb. ortamlarda ürün ve hizmet niteliği bazlı tavsiyelerde bulunulması, ürün ve hizmetler, kampanyalar ve promosyonlar hakkında duyurular gerçekleştirilmesi, haber bültenleri, kampanyalar, etkinlikler, tanıtımlar, anket ve kataloglar gibi pazarlama içerikleri gönderilmesi, yeni veya yenilenmiş mal ve hizmetler hakkında bilgi verilmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi;
 • İnsan kaynakları politikalarının belirlenen yasal çerçevede yürütülmesi doğrultusunda açık pozisyona uygun personel temini, insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, yeni personel istihdam edilmesi, adayları inceleme, stajyer alınması halinde stajyer özlük dosyası oluşturulması, maaş ve yan hakların getirdiği ücretlerin ödenmesi, işe devam kontrol sisteminin takibi, eğitim/burs ihtiyaçlarının belirlenmesi, karşılanması, eğitim planlarının duyurulması, eğitim/burs faaliyetlerinin değerlendirilmesi, takibi ve yürütülmesi;
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışma disiplini için takibinin sağlanması, disiplin bakımından değerlendirilmesi gerektiren durum ve olayların incelemesi;
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, ilgili mevzuattan kaynaklanan saklama, bilgilendirme, raporlama ve mevzuatlarla tanımlanan diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi;
 • Hukuk işlerinin, Firmamızın ve Firmamızla iş ilişkisi olan kişiler ile yapılan sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin yürütülmesi ve takibi, Firmamızın ve Firmamızla iş ilişkisi olan kişilerin ticari, teknik ve hukuki güvenliğinin sağlanması, bu amaçla yapılan faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve yürütülmesi;
 • Reklam, tanıtım da dahil olmak üzere tüm kurumsal aidiyet çalışmaları, çalışanlarımızın gerçekleştirmekte olduğu veya katıldıkları faaliyetlerin fotoğrafları, görüntü kayıtları, videolarının kullanılması ile Şirketimizin ve Şirketimizin organizasyon yapısının ve faaliyetlerinin tanıtılması;
 • Firma yerleşkesinin, işyerinin, Firma çalışanları ve Firma ile ilişkisi bulunan gerçek kişilerin ve veri sorumlusu operasyonlarının her tür güvenliğinin sağlanması;
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı/Paylaşıldığı Taraflar Ve Aktarma/Paylaşma Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde iş faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve yukarıda belirtilen İşbu Açık Rıza Metni’nin 2. Maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için ve İşbu metinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak tarafımızca kullanılacaktır. Bunların dışında, bilgileriniz herhangi bir şekilde hiç kimseyle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satılmamaktadır. Bilgiler, “Güzelhosting” firması nezdindeki serverlarda, yurt içinde tutulmaktadır.

Veri Kategorileri Ve Toplanabilen, İşlenebilen Ve Aktarılabilen Kişisel Veriler

 • Ad-Soyad: Depolanma – Kaydedilme – Elde Edilme – Muhafaza Edilme – Gözükme – Aktarma : Teklif Verme Amacı.
 • Telefon: Depolanma – Kaydedilme – Elde Edilme – Muhafaza Edilme – Gözükme – Aktarma : Teklif Verme ve İletişimde Bulunma Amacı.
 • E-Posta: Depolanma – Kaydedilme – Elde Edilme – Muhafaza Edilme – Gözükme – Aktarma : Teklif Verme ve İletişimde Bulunma Amacı.
 • Sektör: Depolanma – Kaydedilme – Elde Edilme – Muhafaza Edilme – Gözükme – Aktarma : Teklif Verme ve Pazarlama Amacı
 • Diğer: Depolanma – Kaydedilme – Elde Edilme – Muhafaza Edilme – Gözükme – Aktarma : Teklif Verme Amacı.

Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Firmamız, ürünleri, hizmetleri, faaliyetleri veya tarafınızla Firmamız arasında kurulan sözleşme içeriğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilen ve İşbu Açık Rıza Metni 4. maddesinde kategoriler halinde verilmiş olan kişisel verileriniz, İşbu Açık Rıza Metni’nin 2. maddesinde verilen amaçlar dahilinde Firmamız tarafından farklı kanallar ve otomatik ya da otomatik olmayan yöntemler kullanılarak her türlü yazılı, sözlü, görsel, işitsel yolla elektronik ve/veya fiziki ortamlardan toplanmaktadır.

Bu kanallar ve yöntemler; Firmamız internet siteleri, internet sitesi ziyaretlerinde sitemizin sizi tanımak için kullandığı, telefon ve çağrı merkezi kayıtları, kısa mesaj, Firmamız mobil uygulamaları, Whatsapp hesapları, elektronik postaları, e-bülten üyelik sistemi, kurumsal sosyal medya hesapları, sosyal medya mecraları şeklindedir.

Kişisel verileriniz TPK Medya ve TPK Medya adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından İşbu Açık Rıza Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve buna bağlı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için hukuki sebepleri kapsamında açık rızanıza dayanarak ve/veya Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtildiği şekilde Kanunlarda açıkça öngörülmesi, kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun tüm hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, iş güvenliği ve sağlığını sağlamak da dahil olmak üzere her türlü meşru amaç, mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak ve kanunlarda yazan diğer her türlü hukuki sebebe dayanılarak toplanmaktadır.

Kanunlara ve Şirket kurallarına dair ihlallerin ve şüphelerinin incelenmesi, bu konuda ilgili işlemlerin yürütülmesi, Şirket donanım ve yazılım üzerinden ve/veya Firma ile yapılan iletişimin içeriğinin denetlenmesi de kişisel verilerinizin hukuken meşru amaçlarla işlenmesi anlamına gelmektedir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği, İşleme Ve Saklama Süreleri

Firmamız kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak ve korumak için, ilgili gizlilik ve veri güvenliği yasaları ile yönetmeliklerine uygun tedbirleri alarak teknolojinin durumuna, uygulama masraflarına ve korunacak verilerin içeriğine bağlı olarak; imha, kayıp, değişiklik, izinsiz açıklama veya verilerinize izinsiz erişim gibi riskleri önlemek üzere teknik ve kurumsal tedbirleri uygulamaya koymaktadır. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiği, Firmamız ile tarafınız arasında kurulan sözleşme ilişkisi devam ettiği ve aksi bir talebiniz tarafımıza ulaşmadığı sürece kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir. İşbu Açık Rıza Metni’ne konu kişisel veriler Firmamız bünyesinde yalnızca sınırlı kişilerin erişimine açık olarak muhafaza edilmektedir. Muhafaza süresi kişisel veri kategorilerine ve işleme amaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta belirtilen, toplanma amaçlarına uygun olduğu veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami sürece ve her halde yasaların gerektirdiği kanuni zaman aşımı süreleri boyunca saklanacaktır. Kişisel veriler işleme süresi sonunda ve sürenin geçmesi halinde Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak Firmamız Prosedürleri gereği imha edilecek, silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilerek Firmamız tarafından kullanılmaya devam edilecektir. Bu kapsamda Firmamız, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almayı taahhüt eder. Diğer taraftan TPK Medya web siteleri diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Ancak TPK Medya diğer web sitelerinin ve sosyal medya paylaşım içeriklerinden veya gizlilik uygulamalarından sorumlu değildir. Özellikle sosyal medya mecralarına (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin vb.) çeşitli sosyal medya forumlarına katıldığınızda, kişisel verilerinizin paylaşıldığını lütfen dikkat ediniz. Kişisel verilerinizi sosyal medyada nasıl paylaşacağınız hakkında seçim yapmanızı sağlayan bu siteler tarafından sağlanan araçları öğrenmenizi ve bilmeniz kişisel verilerinizin güvenliği açısından önem taşımaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde ve Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep

Kişisel verilerin işlenmesinde açık rızanın aranmadığı istisnai haller

Aşağıda sayılan ve kanundan doğan istisnai hallerde açık rıza alınmadan kişisel verileri işleyebiliriz:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
 • Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için verilerinizi işlememizin zorunlu olması.

Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz:

Kişisel verilerin;

 • Hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
 • Hukuka aykırı erişimini önlemek,
 • Hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak,

için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler almaktayız.

 • Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verileri işleyen TPK Medya ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verileri işleyen kişilerin, gerekli güvenlik tedbirlerini almasına ilişkin hükümlere yer vermekte,
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde KVK Kurulu’na durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafından öngörülen incelemeleri yapmakta ve tedbirleri almaktayız.

Kişisel Verileriniz İle İlgili Başvuru, Talep Ve Şikayet Süreci

Kanun’un “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, kişisel veri sahibi olarak İşbu Açık Rıza Metni’nin 7. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak üzere başvurularınızı, taleplerinizi ve şikâyetlerinizi yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle TPK Medya’ya iletebilirsiniz. Web sayfamızdan ulaşabileceğiniz “Veri Sahibi Başvuru Formu’nu” doldurarak Firmamıza iletmeniz halinde Firmamız, başvuru ve talep niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuru ve taleplerinizi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak yapılacak işlem ayrıca bir maliyet gerektiriyor ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret alınacaktır.

Veri Sahibi Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir nüshasını güvenli elektronik imzamobil imza veya kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle info@tpkmedya.com.tr e-posta adresine veya yazılı olarak TPK Medya, Oğuzlar Mah. 1602. Cd. No:1/23, Hukukçular Plaza Etimesgut/Ankara adresine kimliğinizi tespit edici gerekli bilgi ve belgeler ile bizzat elden veya noter kanalıyla iletebilirsiniz .

Firmamız tarafından, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvuruda bulunan kişiden bilgi talep edebilecek, kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi ek doğrulamalar istenebilecektir. Firmamız ayrıca kişisel veri sahibinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Başvuruda yer alan talebinizin kabul edilmesi halinde gereği yerine getirilir.

Diğer kişilerin  hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda TPK Medya tarafından gerekçesi açıklanarak veri sahibinin talebi reddedilebilir. Talebin kabul veya red edilmesine ilişkin cevap, yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir. TPK Medya ile paylaştığınız bilgi ve verilerin doğru olması ve TPK Medya’ya doğru olarak aktarılmış olması haklarınızı kullanabilmeniz açısından önem arz etmektedir. Yanlış ya da hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk bilgi ve veriyi TPK Medya’ya ileten tarafa aittir. Veri sahibinin başvuru süreci yalnızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili talepleri içeren başvuruları ifade etmektedir; iş ve/veya staj başvuruları ve söz konusu başvurulara ilişkin soru ve taleplerin iletilmesi bu kapsamın dışındadır.

Açık Rıza Metninde Gerçekleşecek Değişiklikler

İşbu Açık Rıza Metni, TPK Medya tarafından dilediği zaman sair yerlerde yayımlanarak güncellenebilir ve değiştirilebilir. TPK Medya’nın yaptığı güncelleme ve değişiklikler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. İşbu Açık Rıza Metni’nde önemli bir değişiklik yapıldığı takdirde e-posta veya diğer yollarla gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

Politika, yılda en az bir kez gözden geçirilir ve ihtiyaç halinde güncellenir.

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Web Tasarım ve Digital Medya Ajansı

Web Tasarım, SEO Çalışması ve İnternet Reklamcılığı konusunda sizlere profesyonel destek sağlıyoruz.

Son Eklenenler

AKLINIZDA PROJE Mİ VAR? HEMEN TEKLİF ALIN

Formu doldurun sizi hemen arayalım.